MI-BLOGGEN

Välkommen till MI-bloggen som innehåller reflektioner, tillbakablickar och nyheter kring Motiverande Samtal-MI.

2018-04-13 By christina 0 Comments

Ibland får man knutet till MI, motiverande samtal och förhållningssätt förfrågningar som är extra lockande och inspirerande. Se denna  möjlighet att 4 september 2018 på Lofoten delta i en GRATIS workshop  på temat : RELATION MOTIVATION och TILLIT.

2018-04-13 By christina 0 Comments

En möjlighet att mötas på vackra Lofoten och dela erfarenheter, kunskap och lärdomar  och därmed öka kvalitén på MI-utbildning, träning, feedback och handledning. 

Pages