MI SKILLS DECK

Vårt nya MI träningskoncept. MI SKILLS DECK, The MI Training MultiTool.

Ett multiverktyg för kompetensutveckling i Motiverande samtal - MI.

Ett träningsredskap för alla nivåer. Ger effektiv färdighetsträning och en djupare förståelse för MI, både som förhållningssätt och samtalsmetod. Från MI Intro och MI Grund till mer avancerade nivåer.

För kodning av MI-samtal, handledning och coaching. MI SKILLS DECK kan användas under utbildningar och för fortsatt träning, på egen hand eller i metodstödsgrupper.

Beställ nedan och vi levererar snabbt.

Pris: SEK 279 + moms, SEK 349 inkl. moms.
Frakt tillkommer.

CHRISTINA NÄSHOLM är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Utbildar och handleder inom Motiverande samtal (MI) och är medlem i MINT. Christina är en visionär föregångare och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda praktiker och utbildare i MI. Christina inspirerar och involverar till MI-konferenser och MI-tränarmöten, både i Norden och internationellt.

Röster om Christina:

Christina är lätt att samarbeta med. Lyhörd, kompetent och seriös. Upplägg och material är pedagogiska och tydliga.
Hon gör deltagarna aktiva, lyfter deras exempel och kopplar kunskapen
till praktisk nytta. Om vi ska anordna liknande utbildningar kommer vi tveklöst att anlita henne igen.

Anneli Ågren Ekholm, Stadsledningskontoret, Stockholms Stad, Avdelningen för välfärdsstyrning