Om Symposium

Symposium grundades 1986 och Symposium Resö AB är ett familjeägt konsultföretag där utbildningsdelen drivs av Christina Näsholm.

Vår vision

Att erbjuda individer, grupper och organisationer rum för reflektion, lärande och utveckling som överträffar även högt ställda förväntningar. Symposiums kärnvärden är kvalité, tillit och framåtanda.

Kvalité

Vi lever efter värdet kvalité genom att med trygg förankring i forskning och beprövad erfarenhet fånga upp och bygga vidare på den naturliga lusten att lära. Vi förmedlar kunskap så att den blir till djupare förståelse och vi lär ut färdigheter så att de verkligen används, kommer till faktisk nytta och därmed gör skillnad.

Tillit

Tillit är en förutsättning för att vi människor ska fungera väl tillsammans. Vi skapar tillit genom att i alla våra uppdrag etablera och upprätthålla samarbete präglat av trygghet och ömsesidigt förtroende.

Framåtanda

I allt vi gör finns en framåtanda kombinerad med ett respektfullt förhållningssätt. Vi arbetar med driv, mod och espri – vare sig det handlar om förädling av det bestående eller kreativt nyskapande.

Symposiums MI-tränarnätverk

Symposium har ett nätverk av MI-utbildare för större uppdrag där Christina Näsholm ansvarar för kvalité i såväl upplägg som genomförande och uppföljning. Samtliga medlemmar i nätverket är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. De har gedigen erfarenhet av att själva använda, handleda och utbilda i MI på många olika områden och är väl förankrade i MI-pedagogik. De väljs ut beroende på erfarenhet och kompetens i det som är unikt för varje enskilt uppdrag.

CHRISTINA NÄSHOLM är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Utbildar och handleder inom Motiverande samtal (MI) och är medlem i MINT. Christina är en visionär föregångare och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda praktiker och utbildare i MI. Christina inspirerar och involverar till MI-konferenser och MI-tränarmöten, både i Norden och internationellt.

Röster om Christina:

Christina har en otrolig förmåga att med lyhördhet och närvaro engagera och anpassa till deltagarna.
Kanske allra viktigast är att hon själv tror på det hon lär ut och att det gör skillnad för den det ytterst berör.

Agneta Ahlström, Processledare PRIO, Psykiatrisamordning, Göteborgs Stad