Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

 

18 december

Här presenteras 3 konkreta MI-färdigheter och beteenden som i i Motiverande samtal–MI bidrar till Partnerskap. Betona autonomi, Söka samarbete och Bekräfta. Redan 4 december beskrev vi med hjälp av kort 4 detta att uttrycka genuin uppskattning för den andras styrkor, ansträngningar och umbäranden. Nu återkommer bekräfta och affirmera som viktiga komponenter i det som kallas MI-förenligt beteende. Teorikortet Söka Samarbete visar hur vi i MI lägger ansvar på den professionella att i alla lägen med respekt för den andras integritet, anstränga sig för att etablera och upprätthålla en samarbetsrelation. Även, eller kanske särskilt, när hen är avvisande, eller när hens motivation går i riktning mot icke-förändring. Betona autonomi, handlar om vikten av att respektera, stödja och betona huvudpersonens självbestämmande. Deci & Ryan beskriver i sin Självbestämmandeteori 3 grundläggande mänskliga psykologiska behov som styr motivation. Behov att känna sig kompetent, få påverka, själv bestämma och känna tillhörighet i meningsfulla sammanhang. Inom hälsofrämjande arbete anses autonomistöd vara hälsofrämjande i sig. I MI tränar vi medvetet de hjälparbeteenden som stärker den andras autonomi.

ADVENTSKALENDER

© MI SKILLS DECK™ The MI Training MultiTool utgör ett skyddat utbildningskoncept.

Konceptet är utvecklat av Tobias Sandberg och ägs med ensamrätt av Symposium Resö AB. All kopiering av kortlek, manual som konceptidé är förbehållen Symposium Resö AB, om inte annat skriftligen överenskommes.