Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

 

2 december

2 december och dagens kort handlar om MI´s 4 processer. 4 grundläggande motiverande processer, ENGAGERA, FOKUSERA, FRAMKALLA OCH PLANERA, så valde Miller & Rollnick att beskriva dessa i "MI -3 BOKEN". Tredje versionen av deras grundbok i Motiverande samtal - MI, 2012. Man kan se det som uppgifter för en hjälpare, behandlare, coach... etc . Ibland ses de också som faser eller skeden i arbetet, som bygger på och inte enbart följer efter varandra. Vad är då specifikt för MI i detta? Kontakt - och relations-fasen, finns i allt samtalsarbete, likaså fokusera-fasen och planerings-fasen. Men, det som är helt essensiellt för MI är det som på engelska kallas evocation = hämta fram, framkalla- momentet. Det mest centrala i Motiverande samtal - MI är just den speciella rytmen, växlingen mellan att hämta fram - tillföra- och hämta fram igen. Det som hämtas fram är förstås motivation, förändringstankar, förändringskänslor, förändringsintentioner som ska förädlas och förankras för att bli hållbara och leda till verklig förändring. Förtändringen kan handla om föröändring i beteende, men också om inställning till något, synsättet på något som behöver vara annorlunda. Där inryms också mål som acceptans och stablisering av något som man tidigare inte lyckats upprätthålla.Idag tränar vi med hjälp av kort 2 i MI SKILLS DECK, The MI Training MultiTool Se mer på www.symposium.se

ADVENTSKALENDER

© MI SKILLS DECK™ The MI Training MultiTool utgör ett skyddat utbildningskoncept.

Konceptet är utvecklat av Tobias Sandberg och ägs med ensamrätt av Symposium Resö AB. All kopiering av kortlek, manual som konceptidé är förbehållen Symposium Resö AB, om inte annat skriftligen överenskommes.