Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

 

8 december

Större sammanfattningar Då är vi framme vid kort 8 i MI SKILLS DECK som beskriver större sammanfattningar och deras funktion i Motiverande samtal – MI. I klassiskt aktivt lyssnande används större sammandrag oftast för att skapa avslut. I MI används de tätare och bidrar till det vi kallar MI-melodin; - reflektion - fråga - reflektion - reflektion - fråga - reflektion - större sammanfattning – fråga – reflektion … … De större, eller längre, sammanfattningarna tar mer plats i samtalet. De innebär att ta fasta på och samla ihop särskilt viktiga delar och återge dessa som en helhet. De bidrar till överblick och bildar plattformar för nästa steg. I boken Barth/Näsholm ”MI-samtal och förhållningssätt 2018” beskriver vi hur större sammanfattningar bidrar till ett skifte mellan inre och yttre perspektiv som öppnar upp på ett sätt som gör det lättare att tänka på möjligheter till förändring. Nästa steg i MI SKILLS DECK adventskalender är att se närmare på hur vi i MI använder MI-melodin till sammansatta strategier för att bygga motivation och bidra till, medverka till förändring.

ADVENTSKALENDER

© MI SKILLS DECK™ The MI Training MultiTool utgör ett skyddat utbildningskoncept.

Konceptet är utvecklat av Tobias Sandberg och ägs med ensamrätt av Symposium Resö AB. All kopiering av kortlek, manual som konceptidé är förbehållen Symposium Resö AB, om inte annat skriftligen överenskommes.